Onderwijskundige adviestrajecten voorbeelden

 

 

Onderwijs en toetsing

 • Onderwijskundige analyse huidig curriculum (onderwijs en toetsing) + opvolgend advies- en implementatie verbetertraject.
 • Ondersteuning herontwerp opleidingen.
 • Ondersteuning curriculumcommissie.
 • Verbeteren afstudeertraject.
 • Ontwerp flexibele deeltijdopleiding.
 • Ondersteuning deskundigheidsbevordering team in diverse onderwijskundige onderwerpen (bv kwaliteit van toetsing, flexiblilisering, activerende didactiek).
 • Ondersteunen in ontwerpen nieuwe opleiding.
 • Advies en ondersteuning formulering en implementatie opleidingsvisie toetsing gericht op bv vergroten verantwoordelijkheid leerproces studenten, formatief toetsen, programmatisch toetsen, toetsanalyse meerkeuzetoetsen, betrouwbare en valide beoordeling.

Beleid

 

 • Ondersteuning voorbereiding visitatie voor accreditatie voor bestaande en nieuwe opleidingen, inclusief ondersteuning schrijven zelfevaluatiedossier en voorbereiding team en management op visitatiegesprek.
 • Ondersteuning speerpunten organiosatie: verkenning, opstellen, implementatie van bv: internationalisering, ontwikkelingsgerichte kwaliteitszorg, versterken kwaliteitscultuur, taalbeleid, gedragscode wetenschappelijk onderzoek.

 

Coaching en opleiding

 

 • Individuele coaching van docenten, managers en projectleiders.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van het begeleidingstraject van Senior Kwalificatie Examinering  (SKE).
 • Adviseren en uitvoeren verbetertraject Basis Kwalificatie Examinering (BKE).
 • Trainen assessoren.
 • Faciliteren van kalibreercessies van assessoren.
 • Faciliteren van intervisiebijeenkomsten docenten / beoordelaars.